Kim jesteśmy

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie mieści się na terenie Warszawskiej Szkoły Reklamy.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się placówka edukacyjna. Pierwsze kroki w obszarze dziennikarstwa rozpoczęliśmy już w 2009 roku poprzez utworzenie Instytutu Dziennikarstwie. Jego inicjatorami byli obecny Rektor WSBMiR mgr. Sławomir Wojtkowski oraz obecny dziekan WSBMiR dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak.

W roku 2019 została pozyskana niepubliczna Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych powstałą 21.02.2005r. z uprawnieniami wyższej uczelni publicznej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja w rejestrze MNiSW 317, poprzednia poz. w rejestrze 169).

24 września 2019 roku uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołą Biznesu, Mediów i Reklamy i stała się uczelnią wyższą - zawodową.

Uczelnia oferuje wyższe trzyletnie studia licencjackie prowadzone w dwóch systemach: studiów stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (zaoczne).

Uczelnia rozwija studia podyplomowe, MBA (dualne i interdyscyplinarne) w oparciu o autorskie moduły programowe, opracowane przez kadrę wybitnych specjalistów akademickich i biznesowych.

Kształcimy przyszłych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu komunikacji medialnej, którzy z powodzeniem będą mogli podjąć pracę w periodycznych mediach masowych takich, jak: prasa, radio, telewizja, Internet oraz w instytucjach o charakterze publicznych, w reklamie i promocji oraz biurach zajmujących się edukację medialną.

Kadrę uczelni stanowią cenieni w środowisku dziennikarze, samodzielni pracownicy naukowi z tytułem magistra i doktora oraz praktycy specjalizujący się między innymi w zakresie prawa i współczesnych systemów politycznych, nauki o komunikowaniu oraz kulturze języka, systemów medialnych w Polsce i na świecie.

W trosce o naszych studentów organizujemy cykliczne spotkania autorskie z elementami warsztatu dziennikarskiego, do poprowadzenia których zapraszamy znanych w branży specjalistów z zakresu dziennikarstwa oraz komunikacji medialnej.

Od początku działalności Instytutu zajęcia dla studentów poprowadzili tacy dziennikarze, jak: Jacek Hugo-Bader, Jacek Żakowski, Lidia Ostałowska, Janusz Korwin-Mikke, Robert Mazurek, Marek Miller, Bianka Siwińska, Rafał Ziemkiewicz.