Opłaty

Opłaty WSBMiR

Wpisowe 400 zł / 100 euro

Wysokość czesnego za rok 2019/2020 :

Opłata jednorazowa za rok akademicki 5700 zł/1400 euro

Opłata jednorazowa za semestr 2900 zł / 725 euro

Opłata w 12 ratach 590 zł / 150 euro

Opłata specjalnościowa (semestralna) – 500 zl / 125 euro

Konto szkoły

Warszawska Szkoła Reklamy

ul. Szolc-Rogozińskiego 3, 02-777 Warszawa

Bank: VOLKSWAGEN BANK direct

Nr konta: 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001